Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів

Вступ(абітурієнтам) Новини Корисні посилання Контакти На головну

Інформація для вступників

ВСТУП НА 1 КУРС (за сертифікатами ЗНО)

ВАЖЛИВО!
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: МОН ВНЕСЛО ЗМІНИ ДО УМОВ ПРИЙОМУ

Терміни проведення вступної кампанії

Терміни реєстрації заяв вступників – з 13 серпня до 22 серпня 2020р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 год. 27 серпня 2020р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 год. 31 серпня 2020 р.
Зарахування вступників за державним замовленням 05.09.2020 р.


Починаючи з 2016 року подача документів для участі у конкурсі для вступу на 1 курс освітній ступінь "бакалавр" здійснюється тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017,2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2020 років.

Подача заяви в електронній формі здійснюється через сайт Електронний вступ .

Детальну відео-інструкцію можна переглянути за наступним посиланням:

Відео-інструкція.


ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ:
1.1 З 1 по 22 серпня Тобі необхідно створити власний електронний кабінет на сторінці ez.osvitavsim.org.ua та вказати таку інформацію:
Адреса електронної пошти – вона буде логіном для входу в кабінет (важливо: використовуйте пошту, до маєте доступ та яка не заборонена на території України)
Пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів (обов’язково запам’ятайте пароль)
Дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання
Дані атестата про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал.
1.2 Обираємо ВНЗ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
1.3 Обираємо освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр”
1.4 Обираємо спеціальність: “136 Металургія”


Правилами прийому встановлено перелік конкурсних предментів ЗНО, мінімальна кількість балів та вагові коефіцієнти:

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою
Українська мова та література 0,2 125
Математика 0,5 125
Фізика або іноземна мова 0,25

Вага атестату – 0.

Вага балу за закінчення підготовчих курсів ЗВО – 0.05.

Максимальний конкурсний бал - 200.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому),
ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К5 встановлюються згідно додатків до цих Правил.(K1=0.2, K2=0.5, K3=0.25, K4=0, K5=0.05)

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Таким чином, вступник може набрати загальну сумарну кількість балів, яка не перевищує 200. База ЄДЕБО в визначений час автоматично формує рекомендації на зарахування на місця державного замовлення усіх вступників з урахуванням їх сумарної кількості балів та визначених пріоритетів. Після отримання рекомендації абітурієнту необхідно буде надати в Приймальну комісію відповідного ВНЗ оригінали документів.

Етапи вступної кампанії на 1 курс ступеня "бакалавр" (на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського):

Етапи вступної кампанії

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати за наступними посиланнями:
- Інструкція з електронного вступу
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році
- Інші нормативні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Освітня програма підготовки магістрів професійного спрямування

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня Магістра

Процедура реєстрації на ЄВІ для вступу в магістратуру випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускників інших університетів на сайті Приймальної комісії

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщуються на сайтах факультетів та інститутів та на сайтах відповідних кафедр.

Терміни:

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови – 12 травня – 05 червня (до 18:00)
ЄВІ з іноземної мови у формі ЗНО – 01 липня – 02 серпня
Початок реєстрації електронних кабінетів – 01 серпня
Вступні випробування – з 22 по 26 серпня

Випробування:
– вступний іспит з фахових дисциплін.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 1 вересня.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 11 вересня

Інші особливості вступу до магістратури в 2020 році:
– Відсутність додаткового вступного випробування для вступників, що одержали кваліфікацію бакалавра за іншою спеціальністю
– Вступ “в одну хвилю” – єдиний день складання вступного іспиту для усіх вступників спеціальності
– Подача документів через електронний кабінет.

У випадку відповідності наданих документів і наявності диплому бакалавра, що відповідає спеціальності "Металургія", абітурієнти допускаються до складання основного фахового вступного випробування. Питання та критерії оцінювання основного фахового вступного випробування наведені в Програмі основного фахового вступного випробування.

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати по наступним посиланням:
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році
- Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати по посиланням на офіційні документи:
- Інструкція з електронного вступу
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році
- Інші нормативні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний секретар відбіркової комісії структурного підрозділу - "Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона":
Іванченко Дмитро Вікторович
Email: admin@fhotm.kpi.ua
Телефон: +38 044-204-99-13, +38 050-99-88-615

Телефон гарячої лінії структурного підрозділу - "Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона": +38 068-456-05-17

Адреса Приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського:
Вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, ауд. 104, м. Київ
Телефони для довідок: +38 044-204-96-45, +38 044-204-96-46
Email: pk@kpi.ua
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі (вул. Металістів, 5А)

Буклет кафедри Буклет кафедри

Шановні друзі !

Кафедра "Фізико-хімічні основи технології металів" - єдина кафедра в Україні, яка здійснює підготовку фахівців ступенів "бакалавр (bachelor)", "магістр (master)" та "доктор філософії (PhD)" за освітньою програмою "Спеціальна металургія" в рамках спеціальності " Металургія". Після закінчення навчання випускники кафедри отримують державний диплом, який дає змогу працювати за отриманим фахом на будь-якому вітчизняному або закордонному підприємстві.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою "Спеціальна металургія" разом з фундаментальною підготовкою в областях теорії і практики металургії, виробництві литва та інших, набувають ґрунтовних знань в галузі виробництва металів і сплавів високої якості за допомогою сучасних спеціальних методів: електрошлакової, вакуумної, плазмової та електронно-променевої технологій, електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані та під час кристалізації. Метали і сплави, які отримуються за цими технологіями мають найвищі фізико-механічні властивості, що забезпечує їх використання у таких галузях техніки, де не можуть використовуватися звичайні метали і сплави, наприклад у середовищах з надвисокими (наднизькими) температурами, високим тиском та навантаженням, корозійно-активних та інших агресивних середовищах. Деякі метали, наприклад титан, тантал, вольфрам, цирконій, гафній, ніобій та інші, зовсім неможливо отримати звичайними методами, і тут на допомогу приходять технології спеціальної металургії. Але окрім виробництва спеціальних металів і сплавів спеціальна металургія дозволяє отримувати деталі спеціального призначення, наприклад лопатки турбін електростанцій, гвинти та колінчаті вали підводних човнів та судів, корпуси реакторів атомних станцій, відповідальні частини космічних кораблів та багато іншого.

Окрім спеціальних знань студенти кафедри отримують фундаментальні знання в області комп'ютерних технологій, включаючи розгляд таких відомих пакетів програм, як MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Visio, MS PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Visual Studio, MathCAD, AutoCAD, ArchiCAD, Компас-3D, SolidWorks, AutoDesk Inventor. Значну увагу приділено спеціальним розділам прикладної математики і методик побудови глобальних інформаційних систем в металургійній галузі, моделюванні та оптимізації систем і процесів спеціальної металургії, створенні автоматичних систем керування процесами спеціальної металургії та складанні відповідного програмного забезпечення, впровадження автоматизованих систем проектування конструкторської та технологічної документації та інше. В рамках даної спеціалізації також розгдядаються окремі елементи сучасних Інтернет-технологій: "Web-дизайн засобами HTML та JavaScript", "Програмування WEB-сайтів на мові PHP з використаннм баз даних MySQL", "Використання Flash, ActionScript, ActiveX та Applets для розробки інтерактивних WEB-сайтів та анімації " тощо.

Так як діяльність випускників кафедри нерозривно пов'язана з питаннями постійного забезпечення і підвищення якості металів та виробів, студенти спеціалізації додатково отримують навички в області сучасних методів контролю споживчих властивостей металургійної продукції та її сертифікації, міжнародного менеджменту та маркетингу, чинного законодавства, особливостей патентно - ліцензійної служби України та інших країн. Крім того, після закінчення навчання студенти зможуть самостійно розробляти та впроваджувати міжнародні системи якості на будь-яких підприємствах а також проводити їх акредитацію, вирішувати питання експертно-імпортних операцій з металургійною продукцією, проводити експертизи та атестацію технологій і устаткування на вітчизняних та закордонних підприємствах, критично порівнювати постачальників металургійної продукції у різних країнах. Значна увага приділяється питанням якості, концпеціям TQM, та впровадженням на підприєствах стандартів серії ISO 9000.

За освітньою програмою "Спеціальна металургія" в рамках спеціальності "Металургія" проводиться трирівнева підготовка фахівців:
- ступінь "бакалавр” (термін навчання 4 роки, на базі повної середньої освіти);
- ступінь "магістр” (термін навчання 2 (1,5) роки, на базі ступеня "бакалавр");
- ступінь "доктор філософії” (термін навчання 4 роки, на базі ступеня "магістр").

Студенти кафедри мають можливість навчатися на денному та заочному відділеннях, за бюджетною або контрактною формами. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Також є можливість готувати громадян іноземних держав за контрактною формою навчання.

Висока якість навчання базується на відомій в світі школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті. Серед викладачів кафедри 3 доктори технічних наук, 7 кандидатів технічних наук. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Костецький Юрій Віталійович.

Кафедра протягом багатьох років співпрацює з відомими інститутами НАН України у галузі метало- та матеріалознавства, що входять до учбово-наукової Асоціації "Спеціальна металургія і металознавство" - інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова, а також з металургійними підприємствами України - ВАТ МК "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Маріупольський МК імені Ілліча", Криворіжський державний гірничо-металургійний комбінат " Криворіжсталь", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ " Запоріжський завод феросплавів", ВАТ "Запоріжкокс", Казенне підприємство "Запоріжський титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Запоріжський алюмінієвий комбінат", УкрНДІспецсталь та інші. Лабораторні заняття, науково-дослідні роботи та переддипломні практики проводяться в сучасних лабораторіях інженерно-фізичного факультету та науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інститутів НАН України. Підтримуються творчі зв'язки з науковими і навчальними закладами Росії, Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн.

Випускники кафедри мають глибокі знання з технічних, фундаментальних, гуманітарних і спеціальних дисциплін, досконало володіють сучасними технологіями в області ливарного виробництва і спеціальній металургії, економіці та організації виробництва, менеджменту та маркетингу сучасного підприємства, комп’ютерній техніці та програмуванні. Випускники кафедри після закінчення навчання володіють як мінімум однією іноземною мовою. Попит на випускників кафедри дуже високий і тому проблем з працевлаштуванням у них не існує. Отримані знання дозволяють їм працювати на промислових підприємствах будь-якого профілю, організовувати власні підприємства або працювати в інститутах НАН України. Найбільш здібні випускники отримують направлення на навчання в аспірантурі при кафедрі та інших інститутах НАН України. Практично щорічно кожний 4-й випускник кафедри вступає до аспірантури.

Під час навчання студенти кафедри мають можливість отримати другу вищу освіту паралельно з основною фаховою освітою у економічній, юридичній, банківській або технічній галузях. Після 2-го курсу у студентів є можливість пройти дворічну військову підготовку паралельно з основним навчанням у військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського і отримати звання офіцера запасу. Найбільш здібні студенти кафедри мають можливість закінчити фахову підготовку і отримати подвійний диплом в Німеччині на спільному українсько-німецькому факультеті, який був створений між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Отто-фон-Гьоріке (м. Магдебург, Німеччина).Шановні абітурієнти !

Ми чекаємо на гідну зміну щоб передати свої знання та досвід. Завтра Ви будете стояти у керма виробництва і підкоряти нові вершини. Будемо раді вітати Вас на кафедрі!

Наша адреса:
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9
кафедра "Фізико-хімічних основ технології металів"
тел. +38 044-238-73-67, +38 044-204-99-20
, admin@fhotm.kpi.ua

Більш детальну інформацію про правила прийому та умови вступу можна отримати за адресою:
http://pk.kpi.ua

Copyright © 2005-2024 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak
Edited and supported by Y. Antonevich