Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2011 рік

Увесь збірник одним файлом (у повній відповідності до друкованого видання)

Титульний аркуш
Вступ

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ
Чернега Д. Ф. Досягнення випускників кафедри
Миски-Оглу А. Г., Богушевский В. С. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности

ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ
Бредун Л. О., Стовпченко Г. О., Медовар Л. Б. Термодинаміка процесу ЕШП хромонікелевої сталі 316L
Чорнозем Д. С., Рибак В. М. Електрошлакове рафінування алюмінієвих сплавів
Шевчук О. И., Ремизов Г. О., Саенко В. С. Технологические аспекты получения титановых слитков дугошлаковой плавкой
Скрипник С. В., Чернега Д. Ф. Применение электрошлаковых технологий в производстве большегрузных карьерных автомобилей

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ
Кириченко А. С., Хаблов В. Г. Оптимальні методи отримання кремнію сонячної якості

ПЛАЗМОВА І ВАКУУМНА МЕТАЛУРГІЯ
Білошистова В. І., Ремізов Г. О. Телпообмін у плавильному середовищі плазмово-дугової гарнісажної печі
Ботвинко Д. В., Шаповалов В. О. Плазмово-індукційна технологія вирощювання великих профільованих кристалів тугоплавких металів
Клименко Н. О., Прилуцький М. І., Шаповалов В. О. Ліквідація поверхневих дефектів зливків із прецизійних сплавів
Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я. Плазмово-дугові печі з футерованим (керамічним) тиглем постійного струму
Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я. Плазмово-дугові печі з футерованим (керамічним) тиглем змінного струму
Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я., Корнєва Ю. Ю. Визначення теплових втрат при плазмово-дуговій плавці в керамічний тигель
Лавренко С. М. Вплив глибинної обробки розплавів плазмореагентними середовищами на властивості алюмінієвих сплавів
Мілєвська О. М., Ремізов Г. О. Особливості плазмової гарнісажної плавки, УП-109
Скачок О. Е., Прилуцький М. І., Шаповалов В. О. Плавка мідних відходів
Цыпан И. А. Влияние вакуумно-плазменной обработки расплава на структуру и свойства деформируемых алюминиевых сплавов

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТАЛУРГІЇ, ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І МЕТАЛОЗНАВСТВА
Богушевський В. С., Абрамова О. С., Горбачова М. В., Зайцева Х. І. Споживчі властивості чавунів різного ступеня графітизації
Ремизов Г. О., Саенко В. Я., Белоконь Я. В. Перспективы развития титановой промышленности на Украине
Єфіменко Г. Г., Чернега Д. Ф., Нещадим В. М., Цимбал М. Й. Часткова металізація шихтових матеріалів для традиційних металургійних технологій
Іванченко Д. В. Розчинність водню в твердому та рідкому алюмінії при температурах наближених до температури плавлення
Іванченко Д. В. Зміцнення алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 цирконієм
Чернега Д. Ф., Сороченко В. Ф., Кудь П. Д. Технологія алітування сталей аустенітного класу
Богушевський В. С., Меженський О. М., Сирбу Ю. І. Споживчі властивості низьколегованої сталі
V. Boyko, T. Link, N. Korzhova, T. Legkaya, K. Mykhalenkov. Microstructural Studies Of Al-Mg-Si-Mn And Al-Mg-Ge-Mn Casting Alloy
Прокіпець М. О. Поведінка окалини при ПДРП прецизійного сплаву 79НМ
Прозоров М. О. Дослідження використання постійного струму в дугових сталеплавильних печах
Рибак В. М., Шнипко О. В. Технологія виготовлення та структура лігатури AlTi3NC
Рибак В. М., Чорнозем Д. С. Розрахунок шихти за допомогою пакету пошуку рішення середовища MS Excel
Богушевський В. С., Сергеєва К. О. Керування переробкою в конвертері рідкої сталі
Богушевський В. С., Шматко О. В. Споживчі властивості продукції доменого цеху
Шнипко О. В., Рибак В. М. Сучасний стан металургії в Південній Кореї
Богушевьский В. С., Смашнюк Ю. О. Споживчі властивості чавуну
Богушевський В. С., Сухенко В. Ю. Принципи маркування сталей по українським і міжнародним стандартам
Цудіков К. І. Термічні процеси під час непреривної розливки в стрічку
Волченков Є. О., Кусінь А. О., Прилуцький М. І. Сушка ливарних стрижнів в полі електричного струму високої частоти
Богушевський В. С., Заболотна І. О. Споживчі властивості сплавів титану
Богушевський В. С., Жук С. В., Чернушевич Я. Д., Зайцева Х. І. Техніко-економічні показники конвертерного процесу при заміні плавикового шпату на ставролітові брикети

НОВІ ПРОГРЕСИВНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ОДЕРЖАННЯ
Прач О. Л., Трудоношин О. І., Баранов В. О., Михаленков К. В. Аморфні сплави. Огляд
Зубова К. М. Перспективи використання аморфного кварцу для виготовлення ливарних форм і стрижнів

Реквізити типографії
На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak