Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2010 рік
Титульний аркуш
Привітання Академіка НАНУ Б.Є.Патона
Привітання Ректора НТУУ "КПІ" М.З.Згуровського
Зміст. Вступ

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ
Чернега Д. Ф. Професор Володимир Іванович Явойський (до сторіччя з дня народження)

ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ
Бредун Л. О. Характеристики шлаків для ЕШП з витягуванням зливка
Рижикова К. В., Гнатушенко О. В., Волкотруб М. П. Установка для електрошлакової плавки і рафінування відходів міді та її сплавів
Рябінін А. В. Переспективи електрошлакового переплаву титану
Ковалевський А. Д. Виготовлення біметалевих заготівок для виробництва суцільнокатаних коліс швидкісних потягів
Кравченко М. О., Затульський Г. З. Вплив ЕШП на хімічний склад і властивості сплавів з ефектом пам'яті форми
Антоневич Я. К. Контроль зміни хімічного складу шлакових систем при електрошлаковій виплавці надважких зливків

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ, ПЛАЗМОВА І ВАКУУМНА МЕТАЛУРГІЯ
Вольф О. О. Дослідження впливу електронно-променевого переплаву на хімічний склад та механічні властивості титанових сплавів
Готвянський Ю. Я., Рокожиця Н. М. Методи очистки цирконію від гафінию
Готвянський Ю. Я., Рокожиця Н. М. Принципи отримання ядерно-чистого цирконію
Цудіков К. І., Хорунов В. Ф., Чернега Д. Ф. Технологія виплавки сплавів на основі системи Ni-Mn
Кириченко А. С. Електролітно-плазмове зміцнення локальних поверхонь металевих виробів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТАЛУРГІЇ, ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І МЕТАЛОЗНАВСТВА
Назаренко В. Р. Невідомі властивості булатної сталі
Косарев О. О. Термочасова обробка вторинних алюмінієвих сплавів в магнітодинамічній установці МДН-6А
Рибак В. М., Білоконь Я. В., Шевчук О. І. Розрахунок багатофакторних математичних моделей металургійних процесів за допомогою пакету аналізу даних середовища MS Excel
Дрозд І. Г., Грищенко С. Г., Прилуцький М. І. Перспективи розвитку міні-заводів України
Вольф О. О. Застосування титану в медицині
Жук С. В. Рівняння масообміну кисневого конвертера
Богушевський В. С., Єгоров К. В., Макану А. В. Позапічна обробка сталі
Міскі-Оглу О. Г., Богушевський В. С., Дмітрієв В. Ю. Менеджмент знань у системах дистанційного навчання
Богушевський В. С., Сухенко В. Ю. Вплив параметрів дуття на зневуглецювання ванни кисневого конвертера
Богушевський В. С., Сергеєва К. О. Регулювання режиму дуття двох'ярусних фурм
Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Желєзний А. Г. Вплив водневмісних сполук на механічні властивості Al-Si сплавів
Луценко М. В. Технологія отримання лігатур і шихтової заготовки із рудних матеріалів і металургійних шламів
Прилуцький М. І., Фольваркова Л. О., Кубай О. І. Енергетичний баланс дугової сталеплавильної печі
Чернега Д. Ф., Готвянський Ю. Я., Ремізов Г. О. Вплив РЗМ на дифузію водню в алюмінії та сплавах на його основі
Чернега Д. Ф., Готвянський Ю. Я., Ремізов Г. О. Дифузія та розчинність водню в сплавах магнію з алюмінієм
Теплицька Т. В., Михаленков К. В. Сірка та можливі методи її видалення (огляд)
Клименко О. О. Технологія отримання феротитану.
Клименко Н. О., Скачок О. Е. Технологія виплавки корозійностійких сталей 12Х18Н9ТЛ і 12Х18Н12М3ТЛ дуплекс процесом
Макану А. В. Зміна властивостей сталі при позапічній обробці металу аргоном
Єгоров К. В. Аналіз відходів металургійного виробництва
Кириленко О. М. Судностроительные сплавы на основе алюминия
Харлашин П. С. Актуальные проблемы производства черных металлов, как необходимость развития фундаментальных исследований
Камкина Л. В., Яковлев Ю. Н., Стовба Я. В., Стогний Ю. Д. Распределение углерода и кислорода по высоте слоя металла при баротаже в сталеплавильных агрегатах

НОВІ ПРОГРЕСИВНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ОДЕРЖАННЯ
Прозоровська Л. В. Особливості утворення і росту контактів при надвисокочастотній обробці міді
Петрик А. О. Особливості найефективніших способів рафінування алюмінієвих сплавів
Бойко В. В., Зак Г. Г., Райф В., Михаленков К. В. Умови формування частинок TiC в алюмінієвому розплаві
Бойко В. Ю. Морфологія і структура наноплівок Ni та Nb, нанесених електронно-променевим способом на поверхню керамічного матеріалу. Змочування та пайка припайних сплавів
Чернега д. Ф., Сороченко В. Ф., Кудь П. Д. Сплав на основі алюмінію для ємностей зберігання водню
Микитчик А. В. Аморфне конденсоване у вакуумі покриття з карбіду бору
Щербина С. В. Зварювання алюмініду титану зі сплавом ВТ6 з використанням наношаруватої фольки системи Ag-Cu

Реквізити типографії
На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak