Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2009 рік
Титульний аркуш
Зміст. Вступ

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ
Чернега Д. Ф. Випускники кафедри "Фізико-хімічні основи технології металів"
Чернега Д. Ф., Коровко М. В. М. І. Мозковий - інженер - металург, випускник КПІ

ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ
Гончаренко Р. С. Технологія отримання нікелевмістких сплавів із відпрацьованих нікелевмістких каталізаторів
Солопчук М. П. Електрошлакова плавка титанових сплавів
Свистунов О. О., Ющенко В. О. ЕШНУ - процес отримання якісних великогабаритних виливків з високолегованих сталей та сплавів
Любасьова Т. В. Вибір шлаків для електрошлакового рафінування чавуну
Антоневич Я. К. Способи підвищення якості литих машинобудівних заготовок на основі застосування нових технологічних схем ЕШП
Зубова К. М. Технологія отримання витратних електродів з вторинної сировини

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ
Вовк Т. В. Вплив складу вихідної шихти на якість зливків титану, отриманих методом ЕПП
Готвянський Ю. Я., Рокожиця Н. М. Електронно-променевий переплав: можливості і перспективи розвитку (огляд)
Карпук Т. В. Способи переробки титанових відходів
Лєсков Е. В. Біосумісні сплави на основі титану
Карпук Т. В. Загальна характеристика робочого процесу електронно-променевої плавки
Коляда О. Ф. Технологія переробки відходів нелегованого титану ВТ1-0
Ковінський І. С. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва цирконію і його сплавів
Федірко Л. М. Дослідження впливу параметрів технологічного процесу електронно-променевого високошвидкісного осадження на структуру та якість покриттів зі Co-Cr-Al-Y

ПЛАЗМОВА І ВАКУУМНА МЕТАЛУРГІЯ
Дрозд І. Г., Прилуцький М. І., Грищенко С. Г. Технологія отримання високоякісної сталі методом циркуляційного вакуумування
Усович В. О. Особливості переплаву відходів жароміцних сплавів і сплавів на основі нікелю
Кириченко А. С. Хіміко-термічна обробка сплавів на основі титану методом електролітно-плазмової обробки
Голубєв В. Є. Обробка поверхні сталі з використанням плазмових генераторів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТАЛУРГІЇ, ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І МЕТАЛОЗНАВСТВА
Прилуцький М. І., Вольф О. О. Дослідження тепло- та масопереносу при сушінні стрижнів інфрачервоними променями
Малишок О. О. Плавка у зваженому стані (огляд)
Косарєв О. О. Дослідження технологічного процесу плавки тонкостінних алюмінієвих відходів з розвинутою поверхнею
Парит О. І. Дослідження процесів фізико-хімічної обробки алюмінієвих розплавів, отриманих при переробці відходів
Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Сороченко В. Ф. Вплив водневої та позапічної обробки розплаву на вміст водню у сплаві типу АК9
Луценко М. В. Технологія отримання чавуну з рудних концентратів і металургійних шламів
Малишок О. О. Деформація вільної поверхні металевої краплі в експерименті по електромагнітній левітації
Малишок О. О. Методика та устаткування для дослідження розчинності азоту в металах та сплавах
Ремізов Г. О., Дідух М. Я. Міжфазна взаємодія розплавів на основі Al-Ni-Y з вогнетривкими матеріалами
Микитчик А. В. Вплив вихідних матеріалів на властивості конденсованих покриттів на основі карбіду бору
Петрик А. О. Аналіз технологічних прийомів підвищення жаростійкості покриттів
Кузьменко О. А., Прилуцький М. І., Затуловський А. С. Абразивна зносостійкість литих металокомпозитів
Бредун Л. О. Використання біопалива при виробництві феросплавів
Жук С. В. Вплив лазерного випромінення на зміну кристалічної структури залізо-хромистий сплав
Богушевський В. С., Кириленко О. М. Споживчі властивості вуглецевої якісної конструкційної сталі
Богушевський В. С., Ципан І. А. Споживчі властивості вуглецевої сталі
Богушевський В. С., Клименко О. О. Споживчі властивості вуглецевих сталей звичайної якості
Сергеєва К. О., Богушевський В. С. Статистичний розрахунок металевої частини шихти киснево-конвертрерної плавки
Богушевський В. С., Сухенко В. Ю. Про використання детермінованого підходу при побудові математичної моделі конвертерного процесу
Рибак В. М. Розрахунок однофакторних математичних моделей металургійних процесів за допомогою пакету аналізу даних середовища MS Excel
Прозоровська Л. В. Особливості утворення і росту контактів струмопровідних порошків при електророзрядному спіканні
Чернега Д. Ф., Бойко В. Ю. Про позитивний вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів
Масич І. О., Затуловський С. С., Прилуцький М. І. Основи технологічного процесу петрургійного виробництва
Прилуцький М. І., Останіна О. Ю. Футерівка ковшів для позапічної обробки сталі
Щербина С. В. Зварювання інтерметалідів TiAl з використанням наношаруватої фольги
Паршенко Н. В., Грищенко С. Г., Прилуцький М. І. Технологія отримання високоякісної сталі методом аргонної плавки
Коваленко Т. О., Рибак В. М. Вплив водню на механічні та експлуатаційні властивості алюмінієвого сплаву АК5М2
Іванченко Д. В. Вплив фториду та оксиду цирконію на механічні властивості алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11
Шаповалов В. О., Готвянський Ю. Я., Черв'як Н. В. Переваги комбінованих методів позапічної обробки сталі
Хаустов К. С., Давиденко В. В., Михаленков К. В. Порівняння теоретичних і практичних методик отримання лігатур на алюмінієвій основі, та вплив об'єму отримуваних зразків
Сушков О. М. Технологія відновної алюмотермічної плавки
Баранова Ю. С., Дуда Є. О. Дослідження вольт-амперної характеристики електричної дуги, що горить в аргонному середовищі
Прач О. Л., Трудоношин О. І., Прилуцький М. І. Видалення та очищення газів на дугових сталеплавильних печах та методи її вирішення
Лобода П. І., Ширська В. В., Криклива І. Ю., Чернявський В. В., Терещенко О. О. Вплив способу одержання на механічні властивості сплавів системи Mo-Si-B
Рябінін А. В. Перспективи ЕШП титану (огляд)
Ремізов Г. О., Холодченко А. І. Методика розрахунку системи охолодження навантажених елементів дугових вакуумних печей
Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я. Вакуумно-дугова гарнісажна плавка
На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak