Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів

Вступ(абітурієнтам) Новини Корисні посилання Контакти На головну

Наукова робота та зв'язки

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за наступною тематикою:

- гази в чорних, кольорових металах та їх сплавах (дослідження процесів дифузії, масопереносу та розчинності газів у металах; розробка методів та устаткування для визначення вмісту газів в твердому стані та експрес-методів визначення вмісту газів в розплавах безпосередньо в плавильних печах та ковшах);

- рафінування, модифікування та мікролегування розплавів (розробка нових прогресивних засобів підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей чорних та кольорових сплавів);

- спеціальні металургійні технології (дослідження процесів та параметрів електрошлакової, вакуумної, плазмової, електронно-променевої технологій та електромагнітної обробки металів і сплавів у рідкому стані та при кристалізації);

- спеціальні засоби литва (дослідження процесів та параметрів електрошлакового, кокільного, відцентрового лиття, лиття в оболонкові форми та інше);

- автоматизація процесів спеціальної металургії;

- отримання литих композиційних матеріалів;

- розробка технології отримання та дослідження сплавів з ефектом пам’яті форми;

- розробка якісних технологій переплавлення відходів чорних та кольорових металів, рафінування розплавів від шкідливих речовин та інше. Наукова робота на кафедрі Підприємсва України, на яких студенти кафедри проходять навчальну та виробничу практики

Наукові дослідження на кафедрі проводяться на основі держбюджетної тематики, укладених договорів з підприємствами, виконанні докторських і кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, а також широкого залучення студентів, як по лінії учбового процесу, так і по лінії студентської наукової творчості. Починаючи з третього курсу, найбільш здатні студенти кафедри, які планують навчання в магістратурі, залучаються до науково-дослідної роботи, тема якої зазвичай відповідає тематиці наукових напрямів кафедри. На п'ятому курсі усі студенти кафедри обов’язково проводять наукові дослідження в рамках курсу „Основи наукових досліджень” і результати досліджень доповідають на семінарах кафедри. Теми науково-дослідних робіт, як правило, відповідають темам наступних дипломних робіт. Наукові дослідження проводяться в лабораторіях кафедри, лабораторіях інженерно-фізичного факультету, науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інститутів НАН України та інших підприємств.

Кафедра на протязі багатьох років співпрацює із відомими інститутами НАН України у галузі метало- та матеріалознавства, що входять до учбово-наукової Асоціації "Спеціальна металургія і металознавство" - інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова. Підтримуються творчі зв'язки з науковими і навчальними закладами Росії, Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн. Спеціальна електрометалургія на ВАТ "Дніпроспецсталь" Спеціальна електрометалургія на підприємствах м.Києва

В учбовому та науково-дослідному процесах разом з кафедрою активну участь беруть вчені академічних інститутів України, які безкорисно представляють для проведення необхідних досліджень лабораторні приміщення, необхідне обладнання, методики та свій дорогоцінний час. Ось прізвища деяких із них: академіки НАН України Б.І. Медовар та І. К. Походня , член-кореспонденти НАН України В. І. Лакомський та Г.М. Григоренко, доктори технічних наук Г. А. Жваво, М. Л. Жадкевич, Ю.В. Латаш, Г.С. Марійський, Л. Б. Медовар, Ю.П. Помарін, А.Л. Тихоновський, А.К. Цикуленко, кандидати технічних наук Я. П. Грицків, В. К. Грановський, Ю. Г. Ємельяненко, О. С. Забарило, Н .Н. Калинюк, В. С. Константінов, В. М. Літвінчук, Ю. В. Орловський, Г. Ф. Торхов, І. В. Шейко, В.Н. Вернадський, В. І. Швачко, В. О. Шаповалов, М. П. Тригуб, інженер В.А. Рябинин (інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона), академік НАН України В. Л. Найдек, член-кореспондент НАН України В. І .Дубоделов, доктори технічних наук Б. А. Кирієвський, В. П. Полшцук, В. Н. Костяков, С. В. Ладохін, В. С. Шуміхин, В. М. Соколов, кандидати технічних наук Г. Д. Костенко, Л. П. Пужайло, М. Р. Цина (фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України), академік НАН України Ю. В. Найдич, клен-кореспондент НАН України Ю. В. Мільман, доктор хімічних наук Т. Я. Веліканова (інститут проблем матеріалознавства ім. І. Н. Францевича) та багато інших. Окрім проведення наукових досліджень в інститутах НАН України, студенти кафедри слухають лекції з окремих спеціальних розділів, отримують усі необхідні консультації, проходять виробничу та переддипломну практики. Найбільш здібні студенти мають можливість залишитися працювати у відділах інститутів що сподобалися або поступити до аспірантури.

Залучення до учбового процесу фахівців, безпосередньо зайнятих технологічними і конструкторськими розробками, впровадженням новітніх технологій на підприємствах, поза всяким сумнівом, підвищує якість підготовки студентів і робить помітний виховний вплив. У фізико-технологічному інституті металів і сплавів існує філіал кафедри, а з ІЕЗ ім. Є. О. Патона укладено договір про розширену співпрацю. Спеціальна електрометалургія за кордоном Типова продукція спеціальної електрометалургії

Серед зарубіжних партнерів кафедри окремо можна виділити Краківську гірничо-металургійну академію (Польща), Московський інститут сталі та сплавів (Росія), Технічний університет Берліна (Німеччина), Королівську Вищу технічну школу Стокгольму (Швеція), Пекінський політехнічний інститут (Китай), ряд наукових лабораторій Франції. Кафедра також плідно співпрацює із багатьма вищими навчальними закладами, які ведуть підготовку фахівців в галузі металургії і матеріалознавства. Серед них університети таких міст як Єкатеринбург, Новокузнецьк, Липецьк, Челябінськ (Росія), а також Запорізька державна інженерна академія, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут", Приазовський державний технічний Університет (м. Маріуполь). В рамках наукової асоціації молодих вчених при КПІ ім. Ігоря Сікорського студенти кафедри приймають участь в наукових конференціях, спілкуються зі студентами металургами з інших навчальних закладів України та зарубіжними колегами, що навчаються за металургійним профілем.

Співробітників кафедри запрошують до участі у багатьох міжнародних конференціях, які відбуваються як в України так і в інших провідних промислово розвинених країнах. У 1997 році кафедра провела Міжнародну науково-практичну конференцію "Кристалізація і властивості сплавів. Новітні технології", присвячену 100-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. У 2002 році кафедра провела Міжнародну науково-технічну конференцію "Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра".

У близькому майбутньому на базі кафедри планується організувати міжнародний центр зі спеціальної металургії із залученням для підготовки і перепідготовки іноземних громадян з ближнього і далекого зарубіжжя.

Кафедра ФХОТМ – єдина кафедра в КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка проводить навчальну практику для студентів спеціальностей "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів" та "Спеціальна металургія" з відрядженням на металургійні підприємства України: ВАТ МК "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Маріупольський МК імені Ілліча", Криворіжський державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ "Запоріжський завод феросплавів", ВАТ "Запоріжкокс", Казенне підприємство "Запоріжський титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Запоріжський алюмінієвий комбінат", УкрНДІспецсталь та інші.

Кафедра запрошує усіх бажаючих до плідної співпраці в учбовій та науковій сферах діяльності з перерахованих вище напрямів. За більш детальною інформацією про наукову діяльність кафедри та з будь-якими пропозиціями звертатись до К. В. Михаленкова.

На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2020 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak