Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів

Вступ(абітурієнтам) Новини Корисні посилання Контакти На головну

Наукова робота та зв'язки

Наукові напрями кафедри

 • Розробка і оптимізація технологій виплавки, рафінування та розливання металів і сплавів з одержанням металопродукції заданої якості;
 • Підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей чорних та кольорових сплавів шляхом оптимізації хімічного складу, модифікування та мікролегування;
 • Розробка прогресивних технологій утилізації і переробки відходів чорних та кольорових металів;
 • Електрошлакова технологія переплаву і рафінування розплавів від домішок і одержання металу високої якості.

Наукові школи кафедри

«Теорія та практика процесів виробництва і переробки металів і сплавів з метою отримання проміжної або кінцевої продукції заданої якості»
Керівник школи – Михаленков К.В.

Наукові напрями співробітників кафедри

проф. Михаленков К.В.

 • Розробка нових сплавів на основі алюмінію для лиття, методів підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей сплавів кольорових металів, зокрема шляхом модифікування та мікролегування;
 • Підвищення експлуатаційних властивостей алюмінієвих сплавів шляхом оптимізації їх хімічного складу, дослідження механізмів зміцнення ливарних алюмінієвих славів;
 • Розробка прогресивних технологій утилізації і переробки відходів кольорових металів з одержанням металопродукції високої якості.
 • Визначення впливу електрошлакового переплаву на якість зливків високоміцних сталей системи Fe-Mn-Al-C

проф. Костецький Ю.В.

 • Розробка і оптимізація технологій виплавки та рафінування сплавів на основі заліза від домішок і неметалевих включень;
 • Розробка технологій отримання крупних сталевих злитків для виробів відповідального призначення;
 • Удосконалення технології виплавки і розливання високоміцних сталей системи Fe-Mn-Al-C;
 • Дослідження впливу додаткового легування на формування кристалічної структури під час кристалізації та електрошлакового переплаву сталей системи Fe-Mn-Al-C

асист. Іванченко Д.В.

 • Розробка нових рафінувально-модифікуючих флюсів для обробки і легування сплавів алюмінію.

Починаючи з третього курсу, найбільш здатні студенти кафедри, які планують навчання в магістратурі, залучаються до науково-дослідної роботи, тема якої зазвичай відповідає тематиці наукових напрямів кафедри.

Під час навчання в магістратурі усі студенти кафедри обов’язково проводять наукові дослідження, результати яких доповідають на семінарах кафедри та під час захисту магістерських дисертацій. Теми науково-дослідних робіт студентів відповідають науковим напрямкам кафедри. Дослідження проводяться в лабораторіях кафедри та Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патон, а також в науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інститутів НАН України і підприємств-партнерів.

Кафедра на протязі багатьох років співпрацює із інститутами НАН України у галузі металургії, метало- та матеріалознавства. Зокрема, з інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова.

Кафедра також підтримує творчі зв'язки з закордонними науковими і навчальними закладами з Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн. Серед зарубіжних партнерів кафедри окремо можна виділити Краківську гірничо-металургійну академію (Польща), Московський інститут сталі та сплавів (Росія), Технічний університет Берліна (Німеччина), Королівську Вищу технічну школу Стокгольму (Швеція), Пекінський політехнічний інститут (Китай), Остравський технічний університет (Чехія), Університет Нанси (Франція).

Кафедра плідно співпрацює з вітчизняними вищими навчальними закладами, які ведуть підготовку фахівців в галузі металургії і матеріалознавства – Запорізька державна інженерна академія, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут", Приазовський державний технічний Університет (м. Маріуполь).

В рамках наукової співпраці студенти і співробітники кафедри приймають участь в наукових конференціях, спілкуються з колегами металургами з інших навчальних закладів України та зарубіжними колегами, що навчаються за металургійним профілем. Співробітників кафедри запрошують до участі у багатьох міжнародних конференціях, які відбуваються як в України так і в інших країнах.

Кафедра ФХОТМ cспівпрацює з металургійними підприємствами України – ВАТ МК "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Маріупольський МК імені Ілліча", Криворіжський державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ "Запоріжський завод феросплавів", ВАТ "Запоріжкокс", Казенне підприємство "Запоріжський титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат", УкрНДІспецсталь та інші.

Кафедра запрошує усіх бажаючих до плідної співпраці в науковій сфері діяльності за вказаними вище напрямами. За більш детальною інформацією про наукову діяльність кафедри та з будь-якими пропозиціями звертатись до проф. К. В. Михаленкова.

На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak