Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів

Вступ(абітурієнтам) Новини Корисні посилання Контакти На головну

Історія виникнення та етапи розвитку кафедри "Фізико-хімічні основи технології металів"

Кафедру фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ) було організовано на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут" (КПІ) в 1977 році згідно з наказу №64-"1" від 21 травня 1977 року по Київському політехнічному інституту та відповідного наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР). Засновник кафедри Д. Ф. Чернега

Ініціатором організації кафедри був декан ІФФ, професор Д. Ф. Чернега. Ректор інституту член-кореспондент АН УРСР Г. І. Денісенко і проректор професор Н. С. Ільченко підтримали цю ініціативу. Для підготовки пропозицій про комплектування кафедри була створена комісія у наступному складі: голова комісії - завідувач кафедри "Металознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів" професор І. Х. Труш; члени комісії - завідувач кафедри "Фізика металів" професор А. В.Белоцький, доценти В. Л.Жук, В. К. Ларін, В.П. Кочежков.

На підставі довідки комісії на додаток до наказу № 64-"1" був виданий наказ № 105-"1" від 16 червня 1977 року "Про педагогічне навантаження, штати професорсько-викладацького і учбово-допоміжного складу та приміщення кафедри "Фізико-хімічні основи технології металів".

Спочатку на кафедрі було 4 учбових та 3 наукових лабораторії, в яких проводилися дослідження процесів дифузії газів в металах, розроблялися нові методи рафінування та легування розплавів. Велика увага приділялася розробці нових методів експресного аналізу вмісту водню та інших газів в металах з метою підвищення їх якості та інтенсифікації технологічних процесів ведення плавки, розробці нових сплавів з ефектом пам'яті форми, створенню нових термостійких пристроїв та інше. Ветерани кафедри

Основу кафедри склали співробітники кафедри "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів" ІФФ: доценти Л. І. Ростовцев, В. К. Ларін, старший викладач М. І. Прилуцький, асистент Г. О. Ремізов, прийнятий по конкурсу на посаду доцента к.т.н. А.П. Сьомік, сім аспірантів, науково-дослідна група. В учбовому процесі з погодинною оплатою брали участь старші наукові співробітники к.т.н. О.М. Бялік та B.C. Піковський.

Основна задача кафедри полягала в здійсненні теоретичної і прикладної підготовки студентів всіх спеціальностей факультету в області металургії. Кафедра стала правонаступником первинних кафедр металургійного факультету: металургії чавуну і теорії металургійних процесів, металургії сталі і промислових печей, які були організовані в 1944 році і скасовані в 1958 році у зв'язку з припиненням підготовки інженерів за спеціальністю "Металургія чорних металів".

В 1980 році відповідно до наказу міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР В.П. Єлютіна в КПІ ім. Ігоря Сікорського почали підготовку інженерів по спеціальній електрометалургії в порядку спеціалізації при спеціальності "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів".

Організація підготовки інженерів по спеціальній електрометалургії в м. Києві не є випадковою. В Києві було розміщено багато академічних інститутів матеріалознавчого профілю, наприклад ІЕЗ ім. Є. О. Патона, інститут проблем литва АН УРСР, інститут проблем матеріалознавства АН УРСР та інші. Ці інститути проводили і проводять науково-дослідні і прикладні роботи за напрямками спеціальної електрометалургії і саме тому виникла необхідність в забезпеченні цих інститутів високоякісними фахівцями.

Вибір кафедри ФХОТМ для підготовки фахівців зі спеціальної електрометалургії обумовлений декількома основними обставинами: кафедра по своїй навчальній і науковій спрямованості була самою металургійною а співробітники кафедри мали певний науковий і технологічний заділ, пов’язаний з використанням могутніх концентрованих джерел енергії. Викладачі кафедри зі студентами минулих років

На кафедрі "Металургія сталі" під керівництвом завідуючого кафедрою професора В. І. Явойського проводилися досліди в промислових умовах з метою дегазації сплавів на основі заліза в ковшах масою до 140 тон, а також обігрівання і підживлення прибуткової частини прокатних злитків різного хімічного складу шляхом пропускання постійного електричного струму. З другої половини п'ятдесятих років спільно із співробітниками кафедри зварювання КПІ ім. Ігоря Сікорського і ІЕЗ ім. Є. О. Патона проводилися експерименти по вивченню поведінки водню при електрошлаковому наплавленні злитків та електрошлаковому обігріву прибуткової частини унікальних відливань і великотоннажних ковальських злитків. В 60-х і 70-х роках на кафедрі "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів" за сприяння завідуючого кафедри професора К. І. Ващенко продовжувалися дослідження по дегазації різноманітних алюмінієвих сплавів із застосуванням постійного електричного струму. Таким чином, був придбаний певний досвід у фізико-хімічних і технологічних процесах, близьких до процесів спеціальної електрометалургії.

Сприятливі умови були і на ІФФ, який мав у своєму розпорядженні сучасні металургійні, фізико-хімічні, металознавчі, ливарні, рентгеноспектральні та інші лабораторії, а також викладачів з великим навчально-методичним досвідом підготовки інженерів-металургів.

Спочатку спільно з завідуючим лабораторією електронно-променевої плавки і литва тугоплавких металів в інституті проблем литва АН УРСР д.т.н. В.Л. Ульяновим було прийнято рішення зайнятися підготовкою декількох слухачів шляхом читання двох факультативних курсів і проведення дипломного проектування за технологією отримання сплавів на основі тугоплавких і високоактивних металів. Згодом задача підготовки відповідних фахівців придбала більш широкі масштаби і було прийнято рішення про організацію спеціалізації по спеціальній електрометалургії. Кафедра ФХОТМ в 2004 році

Ця ідея отримала активну підтримку з боку президента АН УРСР академіка Б.Е. Патона, міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, член-кореспондента АН УРСР Г. Г. Єфіменко. В підготовці відповідних документів і узгодженні їх з керівниками державних структур вищої школи активну участь брали академіки АН УРСР Б. І. Медовар, Б.А. Мовчан та. В.Н. Вернадський.

З 1980 року на кафедрі ФХОТМ почалася підготовка інженерів за новою спеціалізацією. Частина студентів заочної і вечірньої форм навчання різних спеціальностей, а також раніше відраховані і поновлені особи пройшли навчання по відповідно зміненим програмам. В той час на другому курсі навчалося 16 студентів, а на третьому - 3. 1985 року студенти другого курсу підійшли до випуску. ДЕК високо оцінила якість дипломних проектів і робіт, що захищалися: 82% студентів отримали оцінку "відмінно" і 18% "добре". 18% випускників отримали дипломи з відзнакою а 24% рекомендовано в аспірантуру. За матеріалами виконаних досліджень було зроблено 7 доповідей на спеціалізованих республіканських конференціях, 8 робіт подано на республіканський конкурс студентських робіт. З того випуску А. В. Чернець та К.В. Михаленков вже захистили докторські дисертації. Кафедра ФХОТМ сьогодні

В 1981 році відповідно до затвердженого плану прийому на кафедру було зараховано 25 студентів на 1 курс. Спеціалізація спочатку називалася "Спецелектрометалургія", потім - "Технологія спецелектрометалургії ливарних сплавів", ще пізніше - "Спеціальна металургія в машинобудуванні". З 1997 року на кафедрі відкрита самостійна спеціальність 090405 - "Спеціальна металургія". З 1985 по 2023 роки кафедрою підготовлено 649 інженерів (фахівців) і 46 магістрів. З них 87 отримали дипломи з відзнакою, що складає 16,2% від загальної кількості випускників. Із загального числа випускників 309 студентів після закінчення 4-го курсу отримали дипломи бакалаврів.

Кафедра забезпечує учбовий процес для студентів всіх спеціальностей ІФФ що спеціалізуються на ливарному виробництві чорних і кольорових металів, металознавству і термічній обробці, порошковій металургії, композиційним матеріалам, фізиці металів, фізичному матеріалознавству відповідно до учбових планів підготовки бакалаврів металургії та матеріалознавства.

Кафедра ФХОТМ – єдина кафедра в КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка проводить навчальну (ознайомлювальну) практику для студентів спеціальностей "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів" та "Спеціальна металургія" з відрядженням на металургійні підприємства України: "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Металургійний комбінат ім. Ілліча", "Криворіжсталь", "Азовсталь", "Запоріжський завод феросплавів", "Запоріжкокс", "Запоріжський титаномагнієвий комбінат", "Запоріжський алюмінієвий завод" та інші. Кафедра ФХОТМ сьогодні

Сьогодні, у 2023 році, на кафедрі працює 11 штатних викладачів (2 професора, 3 доцента, 2 старших викладача, 4 асистента) і 2 сумісника (1 професор, 1 доцент). У розпорядженні кафедри знаходяться 21 приміщення (3 аудиторії, 9 лабораторій, 7 викладацьких приміщень, комп'ютерний клас та кімната курсового (дипломного) проектування.

Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak
Edited and supported by Y. Antonevich