Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Фотографія В. Ю. Сухенко

Заступник зав. кафедри з навчально-методичної роботи,
кандидат технічних наук, старший викладач

СУХЕНКО
Вікторія Юріївна

Робочий телефон: (044)-2049920
Робоча кімната: 131-9
Поштова скринька: sm@fhotm.kpi.ua
Персональна сторінка в системі INTELLECT

Відповідальна за напрями роботи:

Навчально-методична робота, куратор груп ФС-21, ФС-22

Перелік лекційних курсів:

Корозія і захист металів, аналіз і випробування металів, проектування цехів спеціальної металургії

Перелік курсів, по яким проводить практичні заняття:

Проектування цехів спеціальної металургії

Перелік курсів, по яким проводить лабораторні заняття:

Корозія і захист металів, аналіз і випробування металів, проектування цехів спеціальної металургії

На кафедрі працює з 2009 року

Освіта:

У 2007 році закінчила інженерно-фізичний факультет НТУУ "КПІ". Отримала кваліфікацію "магістр металургії" за спеціальністю "Спеціальна металургія"
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію.

Кількість виданих методичних вказівок: 2
Кількість публікацій в наукових журналах: 10
Кількість доповідей на наукових конференціях: 8

Напрямок наукових досліджень:

Автоматизація конвертерного виробництва сталі

Деякі із наукових видань:

Контроль настилеутворення на кисневій фурмі // Матеріали Міжнародної наук.-техн. конференції [“Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 2”], (Київ, 29-30 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки, Нац. техн.ун-т України «КПІ», 2009. – 164 с.
Розрахунок металевої частини шихти киснево-конвертерної плавки
Створення бази даних плавок позитивного досвіду при керуванні конвертерною плавкою // Матеріали 4 Міжнародної конф. студентів і аспірантів [“До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів”], (Київ, 15-18 грудня 2009 р.) / Нац. техн..ун-т України «КПІ», 2009. – 1 CD.
Управление доводкой конвертерной плавки // Металл и литье Украины. – 2010. - №3. – С. 14-18.

Інформацію поновлено 24 червня 2016 року

На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2006 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak