Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса


Випускники кафедри фізико-хімічних основ технології металів

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ) була відкрита в 1977 році за ініціативою декана інженерно-фізичного факультету (ІФФ), при активній підтримці ректора Київського політехнічного інституту, член-кореспондента АН УРСР Г.І.Денисенка і проректора М.С. Ільченка.

Із середини 50-х років ХХ століття в Україні почала успішно розвиватися спеціальна електрометалургія, завдяки успіхам науково-дослідних і прикладних робіт в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона АН УРСР і інших академічних інститутів. У зв’язку з цим виникла необхідність задовольнити попит промисловості і науково-дослідних організацій в спеціалістах нової орієнтації.

Підготовку спеціалістів із спеціальної електрометалургії було доручено кафедрі ФХОТМ, де раніше проводились відповідні дослідження. Ця ідея отримала активну підтримку Президента АН УРСР, директора ІЕЗ ім.Є.О.Патона академіка Б.Є.Патона і Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, член-кореспондента АН УРСР Г.Г.Єфіменка.

В 1980р. згідно з наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР В.П.Єлютіна в КПІ розпочали підготовку інженерів за спеціалізацією “Спеціальна електрометалургія” спеціальність “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів.

В цьому ж році було зараховано на 3-й курс 3 студента, а на другий курс 17 студентів по заявам студентів КПІ вечірньої і заочної форм навчання, а також відрахованих студентів різних спеціальностей.

В 1981 р. на 1 курс згідно плану Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР по результатам вступних екзаменів було зараховано 25 студентів. Через декілька років план прийому на денну форму навчання був 50 студентів. А починаючи з 2007 року – 35 студентів. Одночасно зараховували деяку кількість на заочну форму навчання по контракту і бюджету.

Запровадження цієї спеціалізації, аналога якій не було в світовій практиці, саме в КПІ не було спонтанним. У цьому вищому навчальному закладі зосереджений висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

В 1997 р. за підтримкою ректора НТУУ “КПІ” академіка М.З.Згуровського при кафедрі ФХОТМ було відкрито самостійну спеціальність “Спеціальна металургія” (СМ).

Студенти, які навчаються за цією спеціальністю отримують ґрунтовні знання у галузі виробництва і дослідження властивостей високочистих металів, надміцних і корозійностійких сплавів та композиційних матеріалів, що виплавляються способами вакуумної та плазмової металургії, електронно-променевої плавки й електрошлакової технології, а також шляхом електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані й під час кристалізації. Метали і сплави, які отримують за такими прогресивними технологіями, мають найвищу якість та найкращі фізико-механічні характеристики. Їх використовують для виробництва унікальних та найвідповідальніших деталей в різних галузях машинобудування, для авіакосмічної техніки, а також при виробництві товарів широкого вжитку.

Досконала навчально-наукова база, лабораторії, сучасний комп’ютерний клас, підключений до мережі INTERNET, використання існуючих та розробка нових комп’ютерних моделей технологічних процесів, систем контролю та управління якістю металу, дозволяє готувати фахівців органічно інтегрованих в світовий матеріалознавчий простір.

Випускники кафедри досконально володіють технологіями виробництва високочистих сплавів з максимальними фізико-хімічними та механічними властивостями, а також сплавів із спеціальними властивостями, мають глибокі знання із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, програмування та комп’ютерної техніки.

Проблем із працевлаштуванням у наших випускників немає. Кожного року 10-16 випускників отримують направлення в академічні інститути.

Під час навчання всі студенти 5-6 курсів беруть активну участь у науково-дослідній роботі, що дає можливість кращим студентам отримати диплом магістра, а також рекомендацію для вступу до аспірантури при кафедрі або при інститутах НАН України.

Висока якість навчання базується на відомій педагогічній і науковій школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті. Серед викладачів кафедри 6 докторів технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 2 старших викладача, 2 асистента.

Серед випускників кафедри (починаючи з 1985 року) близько 20 кандидатів технічних наук, 2 – доктори технічних наук, 3 доктори філософії (захистили дисертації в Японії і Німеччині).

Доктори технічних наук Михаленков К.В., Чернець О.В., кандидати технічних наук: Березос В.О., Горюк М.С., Зак Г.Г., Куріленко М.І., Калинюк О.М.,Михаленков К.В., Науменко С.М., Рудой Ю.Є., Свердун В. , Середенко О.В., Слажнєв М.А., Фальченко Ю.В., Чернець О.В.

По напрямку філософії кандидатську дисертацію захистив Девтеров І.В. на факультеті „Соціологія” НТУУ „КПІ” і готується до захисту докторської дисертації.

Успішно працюють над докторськими дисертаціями Горюк М.С., Фальченко Ю.В.

Випускники, які захистили дисертації за кордоном на ступінь доктора філософії: Скринський Ю., захищав в Німеччині, працює на підприємстві в Берліні інженером по виробництву; Гнилоскуренко С.В. захищав в Японії, працює завідуючим відділу „Перспективного розвитку та трансферу наукових розробок” у „Фізико-технічному інституті металів і сплавів” (ФТІМС) НАН України; Сергієнко Р.А. захищав дисертацію в Японії. Гольдберг О.Л. захистив магістерську дисертацію в США, працює в Естонії членом правління компанії „Балтійська фінансова компанія” (БФК). Литовченко Т.І. – головний редактор журналів „Роботодавець” і „УФО” („Український фінансовий огляд”), нагороджений орденом „Архістратиг Михаїл”, отримав міжнародну премію ім.О.Гончара.

Практично підготовлено до захисту кандидатські дисертації: Іванченка Д.В., Рибака В.М. (НТУУ „КПІ”); Гнатушенка О.Р., Якуші В.В. (ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України); Гладкова А.С., Скоробагатько Ю.П., Пелікана (ФТІМС). Успішно займаються науковою роботою випускники Жуков В.В., Козін Р.В. (ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України).

Випускники кафедри працюють: в промисловості директорами, головними інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів; в державних організаціях; в академічних інститутах матеріалознавчого напряму.

На кафедрі підготовлено: 470 бакалаврів, із них 27 по заочній формі навчання; 626 спеціалістів (9 заочників); 69 магістрів.

36 студентів були іменними стипендіатами видатних вчених, які були випускниками КПІ або працювали на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ): І.П.Бардіна, К.І.Ващенка, В.І.Явойського.

Студент Ревуцький А.В. отримував іменну стипендію Верховної Ради України і премію Київського міського голови. В 2008/09 учбовому році на кафедрі навчається 221студент, із них 184 на денній формі і на заочній формі - 37. В науково-дослідній роботі приймають участь 66 студентів.Автор: Чернега Д. Ф.
Оціни статтю:
-3-2-10+1+2+3
Рейтинг: 821
Переглядів: 857
Дата: 22.12.2009

Коментарі:
Перейти Перейти