Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса

Здобутки кафедри

Монографії, видані співробітниками кафедри

З 1985 по 2023 роки кафедрою підготовлено 631 бакалавр за напрямом "металургія", 182 магістра та 733 спеціаліста за спеціальністю "спеціальна металургія".

За результатами наукових досліджень кафедри опубліковано більше 1500 статей, більше 30 довідників, підручників, навчальних посібників та монографій, більше 300 методичних вказівок та конспектів лекцій, 15 збірників наукових праць співробітників, випускників, аспірантів та студентів кафедри. Розробки співробітників кафедри захищені більше 120 патентами та авторськими свідоцтвами України та Росії. Методичні вказівки, видані співробітниками кафедри

Найбільш відомими друкованими працями співробітників кафедри є: монографія "Водород в литейных алюминиевых сплавах" (Д. Ф. Чернега, О. М. Бялік), монографія "Газы в цветных металлах и сплавах" (Д. Ф. Чернега, О. М. Бялік, Д. Ф. Іванчук), довідник "Цветное литье" (Н. М. Галдін, Д. Ф. Чернега, Д. Ф. Іванчук, Ю. В. Моісеєв, В. В. Чистяков), монографія "АСУ ТП производства стали в конвертерах" (В. С. Богушевський, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), монографія "Основы математического описания технологических процессов конвертерного производства стали" (В. С. Богушевський, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), монографія "АСУ ТП машин литья под давлением" (В. С. Богушевський, В. Н. Іванов, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), навчальний посібник "Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів" (Ю. Я. Готвянський), монографія "Математическая модель АСУ конвертерной плавки" (В. С. Богушевський, Ю. В. Оробцев, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), монографія "АСУ ТП конвертерного производства и спецыальной электрометаллургии" (В. С. Богушевський, А. А, Ларіонов, І. Д. Буга, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), монографія "Математические модели и системы управления конвертерной плавкой" (В. С. Богушевський, Л. Ф. Літвінов, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокін), підручник "Фізико-хімія металургійних систем і процесів" (В. Я. Шурхал, В. К. Ларін, Д. Ф. Чернега, В. Г. Могилатенко), монографія "АСУ ТП плавильных установок специальной электрометаллургии" (В. С. Богушевський, Г. Г. Грабовський, Д. Ф. Чернега, В. Я .Кожухарь), підручник "Автоматичні системи керування процесами спеціальної електрометалургії" (В. С. Богушевський, Д. Ф. Чернега, Г. Г. Грабовський), атлас "Плавильні агрегати спеціальной електрометалургії" у 3 томах (Г. О. Ремізов), підручник "Основи металургійного виробництва металів і сплавів" (Д. Ф. Чернега, В. С. Богушевський, Ю. Я. Готвянський, С. Г. Грищенко, В. М. Шифрін, В. Я. Шурхал), довідник "Цветные металлы: алюминий, медь, титан" (В. А. Гнатуш, М. Ю. Григорак, М. А. Кравченко, К. В. Михаленков, В. М. Рибак та ін.), монографія "Электронно-лучевая плавка в литейном производстве" (С. В. Ладохін, Н. І. Левицький та інші), навчальний посібник "Плазмово-дугові плавильні агрегати" (Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський), навчальний посібник "Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем" (Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Ю. Ю. Корнєва), навчальний посібник "Електронно-променеві установки і плавка. Конструкції і розрахунки" (Г. О. Ремізов), навчальний посібник "Вступ до фаху" (Д. Ф. Чернега, К. В. Михаленков, С. О. Олійник), підручник "Плазмові процеси та устаткування металургійних процесів" (Шаповалов В. О., Шейко І. О., Ремізов Г. О.), навчальний посібник "Устаткування і технологія електрошлакових процесів" (Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін), підручник "Процеси спеціальної електрометалургії" (М. П. Волкотруб, Д. Ф. Чернега, В. Г. Могилатенко, В. О. Шаповалов). Збірники наукових статей, виданих кафедрою

Кожен рік кафедра проводить науково-практичну конференцію "Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра", участь у якій приймають не тільки співробітники, аспіранти і студенти кафедри, але й провідні науковці та фахівці з науково-дослідних інститутів та підприємств України та інших держав. За результатами роботи кожної із конференцій були опубліковані збірники матеріалів, електронні версії яких знаходяться на сайті кафедри та в науково-технічній бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського.

За роки існування кафедри 24 співробітника та аспіранта захистили кандидатські дисертації: С. В. Борковський (1979), М. К. Омуркулова (1980), А. А. Смульський (1982), Л. В. Голуб (1983), Г. З. Затульський (1984), В. Г. Могилатенко (1985), А. І. Полукаров (1985), В. І. Нещадим (1985), В. М. Харченко (1986), А. П. Дятлов (1987), П. Д. Кудь (1987), М. О. Кравченко (1987), В. Ю. Богатиков (1988), І. М. Гурія (1993), Л. М. Шепелева (1993), К. В. Михаленков (1994), Г. Г .Зак (1994), С. В. Скрипник (2005), М. Д. Шарбатіан (2006), В. Ю. Сухенко (2011), В. М. Рибак (2011), К. О. Сергеєва (2013), С. В. Жук (2013), К. М. Зубова (2015). Авторські свідотства та патенти, отримані співробітниками кафедри

Присвоєно вчене звання доцента А. П. Сьомику (1981), Г. О. Ремізову (1983), М. П. Волкотрубу (1984), Ю. Я. Готвянському (1989), В. Г. Могилатенко (1989), А .П. Дятлову (1992), М. О. Кравченко (2005), В. М. Рибаку (2014).

7 співробітників захистили докторські дисертації: О. М. Бялік (1983), А. П. Сьомик (1987), В. К. Ларін (1988&), С. В. Борковський (1991), В. С. Богушевський (1997), К. В. Михаленков (2005), В. Г. Могилатенко (2005).

Присвоєно вчене звання професора О. М. Бяліку (1984), В. О. Шурхалу (1985), А. П. Сьомику (1989), В. К. Ларіну (1991), С. Г. Грищенко (2001) В. С. Богушевському (2002), С. В. Ладохіну (2004), К. В. Михаленкову (2015).

Результати наукових розробок кафедри впроваджені на багатьох підприємствах України, держав СНД, Німеччині та Швейцарії.

Гордістю кафедри є те, що на протязі декількох років дипломні та магістерські роботи студентів кафедри були відзначені як кращі в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а їхні виконавці стали лауреатами конкурсу та одержали грошові винагороди: С. І. Примак, М. А. Євзеров, Ю.А. Галушка, М.В. Струтинський, А.Г. Позняков, С.Ю. Яновський, В.В. Якуша та інші.

На головну Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса
Copyright © 2005-2023 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak